Geld besparen met zonnepanelen

31 Aug 2020

Geld besparen met zonnepanelen

Bij veel mensen heerst het idee dat de aanschaf van zonnepanelen wellicht goed is voor het milieu, maar dat de koop ervan dermate hoge kosten met zich meebrengt dat je er financieel gezien altijd op achteruit gaat. Misschien hebben ze hier ook wel deels gelijk in, als we naar de korte termijn kijken, maar op den duur kunnen zonnepanelen je juist geld besparen. Er is dus sprake van een investering. Je moet eerst kosten maken, voordat je deze indirect terugbetaald krijgt door het gebrek aan energiekosten. In dit artikel leggen we uit hoe dat nou precies in z’n werk gaat, geld besparen met zonnepanelen.

 

Je eigen energievoorziening voor 25 jaar

Zonnepanelen zijn een hoogwaardig stukje technologie en om die reden ook vrij prijzig. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de prijzen de afgelopen vijf jaar gehalveerd zijn en zonnepanelen dus zeker niet meer onbetaalbaar zijn. Hoe prijzig zonnepanelen precies zijn, valt echter moeilijk te zeggen. Dit verschilt immers per geval. Wanneer je je hele dak vol laat zetten met zonnepanelen en je hebt nogal een groot huis, dan ben je uiteraard meer kwijt dan wanneer je slecht enkele zonnepanelen laat plaatsen. In dat laatste geval (we nemen voor het gemak drie panelen) ben je misschien 2100,- euro kwijt, terwijl je bij een grotere bezetting (hier spreken we van twaalf panelen) eerder moet denken aan een bedrag van 5400,- euro. Daar staat tegenover dat je, wanneer je dus voor een grote hoeveelheid zonnepanelen kiest, uiteindelijk volledig onafhankelijk kunt zijn van energiemaatschappijen. Je hebt dan immers je eigen energievoorziening. Op die manier kunnen zonnepanelen je een hoop geld besparen. Terwijl de buren elke maand een deel van hun inkomen weg zien vloeien naar energieleveranciers, ben jij niemand meer wat schuldig. Je hebt je eigen kleine stroomfabriek, die je 25 jaar lang – indien er zich geen defect voordoet en je niet gaat verhuizen zonder de panelen mee te nemen – van ‘gratis’ energie zal voorzien. Dit is nog eens extra aantrekkelijk omdat de gewone elektriciteitsprijzen, dus die van de gebruikelijke leveranciers, alsmaar meer stijgen.

 

Hoeveel kan het me uiteindelijk opleveren?

Als je een zonnepaneel wilt aanschaffen om geld te besparen, wat naast de zorg voor het milieu natuurlijk doorgaans de hoofdreden is van de koop, ben je uiteraard benieuwd wat het je uiteindelijk op kan leveren. Zoals gezegd, zal het je pas na verloop van tijd echt geld op gaan leveren. Eerst zal je vooral geld moeten betalen. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat je op je dak laat plaatsen, kan dit variëren tussen de 2100,- (drie panelen) en 8200,- (twintig panelen) euro. Vooral wanneer de omvang van je zonnepanelensysteem behoorlijk omvangrijk is, wat bij twintig panelen natuurlijk het geval is, kun je dit echter heel snel terugverdienen. Het rendement op zonnepanelen is namelijk vergelijkbaar met een rente van zes procent op je spaarrekening, wat uitzonderlijk hoog is. Hierdoor heb je je investering in elf jaar al terugverdiend, waarna je nog veertien jaren gebruik kan maken van ‘gratis’ stroom. Afhankelijk van hoeveel elektriciteit je gebruikt, kun je hier honderden euro’s per jaar en dus duizenden euro’s in totaal mee besparen.